side-area-logo

SAWMILL

Krauss LTD sawmill capacity reach more than 55000m3 of birch sawlogs per year. Sawlogs are purchased and delivered from Latvian forestry companies. The company process controlled raw materials and comply with the international certificate FSC timber supply policy, which ensures environmentally friendly, socially responsible and economically viable forest management.

 

“Zāģētava”,
Madonas novads,
LV-4871, Latvia

Play Video
Production mill

KRAUSS LTD production mill provides full-cycle processing processes, lumber drying, sawing, planing, sanding and gluing. The production process is ensured thanks to the professional staff team and using the most advanced woodworking technologies. All products are made by our factory we can be considered a quality reference for everyone.

“Mūrnieki 1”,
Klintaines pagasts,
Aizkraukles novads,
LV-5120, Latvia

Play Video
KRAUSS

heating briquettes

Play Video
Certificates
Play Video

SIA KRAUSS ir noslēdzis 2017. gada 3. janvārī līgumu Nr.SKV-L- 2017/7 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds

SIA “KRAUSS” 2019.gada 19.martā noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “KRAUSS” kokapstrādes ražotnē Klintaines pagastā” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/18/A/038 (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekta mērķis ir veikt trīs apjomīgas energoefektivitāti uzlabojošas investīcijas ražotnē Klintaines pagastā un, īstenojot plānotās aktivitātes, veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu un enerģijas patēriņa samazināšanu apstrādes nozares (NACE 16.10. Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana) uzņēmumā. Projekta ietvaros plānotās aktivitātes ir:

  • Jaunas ēveles ar padeves un pakošanas sistēmu uzstādīšana;
  • Jaunas katlu mājas izveide;
  • Jaunu kokmateriālu kalšu uzstādīšana;
  • Projekta vadības pakalpojumu nodrošināšana.

Projekta ietvaros plānotās izmaksas sasniedz 1 520 980 EUR, no tām 456 294 EUR plānots segt ar Kohēzijas fonda līdzfinansējuma atbalstu.

Projekts īstenošana paredzēta 20 mēneša laikā, indikatīvi līdz 2020.gada 31.oktobrim.  

Informācija mājaslapā ievietota: 30.06.2019.

====================================

SIA “KRAUSS” 2019.gada 19.martā noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “KRAUSS” kokapstrādes ražotnē Klintaines pagastā” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/18/A/038 (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekta mērķis ir veikt trīs apjomīgas energoefektivitāti uzlabojošas investīcijas ražotnē – jaunas ēveles ar padeves un pakošanas sistēmu uzstādīšana, jaunas katlu mājas izveide, jaunu kokmateriālu kalšu uzstādīšana.

Līdz publikācijas brīdim uzņēmums ražotnē noslēdz jaunās ēveles ar padeves un pakošanas sistēmas,kā arī divu jaunas kokmateriālu kalšu uzstādīšanu. Pārējos projektā paredzētos pasākumus paredzēts īstenot 2020.gadā.

Projekta ietvaros plānotās izmaksas sasniedz 1 520 980 EUR, no tām 456 294 EUR plānots segt ar Kohēzijas fonda līdzfinansējuma atbalstu.

Projekts īstenošana paredzēta 20 mēneša laikā, indikatīvi līdz 2020.gada 31.oktobrim.  

Informācija mājaslapā ievietota: 30.09.2019.

====================================

Uzņēmuma noslēdzis projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “KRAUSS” kokapstrādes ražotnē Klintaines pagastā” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/18/A/038 (turpmāk – Projekts) īstenošanas pirmo kārtu. Uzņēmums ražotnē ir uzstādījis un saimnieciskajā darbībā ekspluatē jauno ēveli ar padeves un pakošanas sistēmu, kā arī uzstādījis 2 jaunas kokmateriālu kaltes. Pārējos projektā paredzētos pasākumus paredzēts īstenot 2020.gadā.

Informācija mājaslapā ievietota: 30.12.2019.

====================================

Saistībā ar 2019.gada nogalē iestājušos krīzi kokrūpniecības sektorā uzņēmums šobrīd izvērtē projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “KRAUSS” kokapstrādes ražotnē Klintaines pagastā” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/18/A/038 (turpmāk – Projekts) turpmāko aktivitāšu īstenošanu.

Informācija mājaslapā ievietota: 31.03.2020.

====================================

Saistībā ar 2019.gada nogalē iestājušos krīzi kokrūpniecības sektorā, kā arī Covid-19 izraisītām sekām uzņēmējdarbībā uzņēmums vēl aizvien vērtē projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “KRAUSS” kokapstrādes ražotnē Klintaines pagastā” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/18/A/038 (turpmāk – Projekts) turpmāko aktivitāšu īstenošanas iespējas.

Informācija mājaslapā ievietota: 30.06.2020.

====================================

Saistībā ar 2019.gada nogalē iestājušos krīzi kokrūpniecības sektorā, kā arī Covid-19 izraisītām sekām uzņēmējdarbībā uzņēmums izskata projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “KRAUSS” kokapstrādes ražotnē Klintaines pagastā” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/18/A/038 (turpmāk – Projekts) īstenošanas pagarināšanu par gadu.

Informācija mājaslapā ievietota: 30.09.2020.

====================================

Saistībā ar Covid-19 izraisītām sekām uzņēmējdarbībā uzņēmums projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “KRAUSS” kokapstrādes ražotnē Klintaines pagastā” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/18/A/038 (turpmāk – Projekts) īstenošanu pagarinājis par gadu, paredzot Projekta noslēgšanu līdz 2021.gada beigām.

Informācija mājaslapā ievietota: 30.12.2020.

====================================

SIA “KRAUSS” turpina projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “KRAUSS” kokapstrādes ražotnē Klintaines pagastā” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/18/A/038 (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Līdz publikācijas brīdim uzņēmums jau ražotnē ir uzstādījis un saimnieciskajā darbībā ekspluatē jauno ēveli ar padeves un pakošanas sistēmu, kā arī uzstādījis 2 jaunas kokmateriālu kaltes. Pārējos projektā paredzētos pasākumus bija paredzēts īstenot 2020.gadā, bet saistībā ar covid-19 negatīvo ietekmi uz uzņēmuma saimniecisko darbību, kā arī iekārtu piegādātājiem pasākumu īstenošana ir atlikta uz 2021.gada vasaru.

Projekta ietvaros plānotās izmaksas sasniedz 1 520 980 EUR, no tām 456 294 EUR plānots segt ar Kohēzijas fonda līdzfinansējuma atbalstu.

Informācija mājaslapā ievietota: 30.03.2021.

====================================

Lai arī uzņēmuma saimnieciskā darbība, t.sk. ražošanas izejmateriālu un pārdošanas ķēdes saistībā ar Covid-19 izraisītām sekām ir atjaunotas,  uzņēmums projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “KRAUSS” kokapstrādes ražotnē Klintaines pagastā” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/18/A/038 (turpmāk – Projekts) īstenošanas ietvarā saskaras ar grūtībām veikt aktivitātes iepriekš noteiktā termiņā dēļ ražotāju un iekārtu piegādātāju nespējas pildīt iekārtu piegādes nepieciešamajos termiņos.

Informācija mājaslapā ievietota: 30.06.2021

====================================

Sabiedrība meklējot iespējas sasniegt projektā “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “KRAUSS” kokapstrādes ražotnē Klintaines pagastā” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/18/A/038 (turpmāk – Projekts)  noteiktos energoefektivitātes rādītājus ar ierobežotajiem finanšu resursiem, veica citus energoefektivitātes pasākumus par saviem finanšu līdzekļiem. Rezultātā, Sabiedrība veica būtiskus katla modernizēšanas un atjaunošanas darbus, būtiski uzlabot siltumenerģijas ražošanas avota efektivitāti. 2021.gada vasarā tika veikti esošā ūdenssildāmā katla atjaunošanas darbi, uzlabojot katla degšanas procesu, atjaunojot siltumapmaiņas procesu un atjaunojot dūmgāzu novadīšanas procesu, kā arī tika uzstādīta drošības un regulēšanas sistēma. Tādejādi, ūdenssildāmā katla nomaiņas vietā veicot būtiskus katla modernizēšanas un atjaunošanas pasākumus,  tika sasniegts 1126,90 MWh liels siltumenerģijas ietaupījumu gadā, kas ir līdzvērtīgs iepriekš aprēķinātajam siltumenerģijas ietaupījumam pie katla nomaiņas.

Informācija mājaslapā ievietota: 30.09.2021

====================================

SIA “KRAUSS” 2021.gada 27.augustā noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “KRAUSS” kokapstrādes ražotnē Klintaines pagastā, 2.kārta” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/20/A/027 (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekta mērķis ir veikt šādus energoefektivitāti veicinošus pasākumus:

(1) kokmateriālu garināšanas līnijas ar optimizāciju nomaiņa;

(2) automatizētas kokmateriālu zāģēšanas līnijas ar optimizāciju neapmalotu dēļu sazāģēšanai nomaiņa;

(3) siltumpadeves uz presi siltumizolācijas atjaunošana;

Veiksmīgai projekta pasākumu ieviešanai tiks nodrošināta kompetenta projekta vadība.

Īstenojot pasākumus plānots sasniegt 249,29 MWh lielu siltumenerģijas un 142,78 MWh lielu elektroenerģijas ietaupījumu gadā, kopā sasniedzot 392,07 MWh lielu enerģijas ietaupījumu gadā, t.sk. esošo enerģijas patēriņu konkrētajos ražošanas procesos samazinot 72,33% apmērā. Aprēķinātais sasniedzamais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā – 7,92 t/CO2. Plānotais enerģijas ietaupījumu investīciju dzīves cikla garumā – 6413,69 MWh.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 1’991’031.27 EUR apmērā, no tām attiecināmās izmaksas – 902’662.01 EUR, neattiecināmās izmaksas – 1’088’369.26 EUR. No projekta attiecināmajām izmaksām 53,19% jeb 480’099.76 EUR apmērā plānots Kohēzijas fonda līdzfinansējums, savukārt 422’562.24 EUR privātās attiecināmās izmaksas.

Projektu plānots īstenot 29 mēnešu laikā, t.i. no 2021.gada augusta līdz 2023.gada decembrim.

Informācija mājaslapā ievietota: 30.11.2021

====================================

Stabilizējoties kokapstrādes nozarē esošajiem procesiem un atjaunojoties piegāžu un pārdošanas ķēdēm un apjomiem, Sabiedrība 2021.gada 2.pusgadā atsāka jaunu investīciju plānošanu uzņēmuma attīstībā, cita starpā arī projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “KRAUSS” kokapstrādes ražotnē Klintaines pagastā” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/18/A/038 ietvaros atlikušo 2 kalšu nomaiņai. Globālās pandēmijas izraisīto seku rezultātā iepriekš fiksētās jaunu kalšu izmaksas vairs nebija spēkā, kā arī neviens no kokmateriālu žāvēšanas kameru piegādātājiem nevarēja garantēt kalšu uzstādīšanu līdz 2021.gada beigām. Sabiedrība aktīvi komunicēja ar vairākiem kalšu piegādātājiem, kā rezultātā 2021.gada nogalē Sabiedrība noslēdza līgumu ar kalšu piegādātāju SIA “Balt Brand” par jaunu kalšu uzstādīšanu Sabiedrības ražotnē līdz 2022.gada 30.jūnijam.

Informācija mājaslapā ievietota: 30.12.2021

====================================

SIA “KRAUSS” turpina projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “KRAUSS” kokapstrādes ražotnē Klintaines pagastā, 2.kārta” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/20/A/027 īstenošanu. 

Šobrīd ir noslēgti līgumi ar SIA “Markuss & Co” par divu ražošanas līniju uzstādīšanu -kokmateriālu garināšanas līniju ar optimizāciju un automatizētu kokmateriālu zāģēšanas līniju ar optimizāciju neapmalotu dēļu sazāģēšanai. Šobrīd norit abu ražošanas līniju sastāvdaļu piegāde un montāža. Paredzams, ka abas līnijas tiks pabeigtas un ar tām tiks uzsākta ražošana līdz š.g. beigām.

Informācija mājaslapā ievietota: 01.06.2022

====================================

Uzņēmums projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “KRAUSS” kokapstrādes ražotnē Klintaines pagastā” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/18/A/038 ietvaros ir veicis vēl divu kalšu nomaiņu, tādejādi pilnībā īstenojot projektā iepriekš paredzētos pasākumus. Šobrīd norit aktīvs projekta dokumentācijas saskaņošanas laiks ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru projekta slēgšanas ietvaros.

Projektā ietvaros veikti sekojoši pasākumi:

(1) Jaunas ēveles ar padeves un pakošanas sistēmu iegāde;

(2) Esošā ūdenssildāmā katla atjaunošana;

(3) Jaunu kokmateriālu kalšu uzstādīšana 4 gab.

Veiksmīgai projekta pasākumu ieviešanai tika nodrošināta kompetenta projekta vadība.

Īstenojot pasākumus, uzņēmums paredzējis sasniegt 2242,52 MWh lielu siltumenerģijas un 2,66 MWh lielu elektroenerģijas ietaupījumu gadā, kopā sasniedzot 2 245,18 MWh lielu enerģijas ietaupījumu gadā un esošo enerģijas patēriņu pirms pasākumu īstenošanas 11 283,72 MWh gadā konkrētajos ražošanas procesos samazinot līdz 9 038,54 MWh gadā jeb par 19,90%. Aprēķinātais sasniedzamais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā – 592,31 t/CO2. Plānotais enerģijas ietaupījumu investīciju dzīves cikla garumā – 44877,00 MWh.

Projekta kopējās izmaksas sasniedza 832 855.52 EUR, no tām attiecināmās izmaksas – 442 387.14 EUR, savukārt neattiecināmās izmaksas – 390 468.38 EUR. No projekta attiecināmajām izmaksām 236 462,93 EUR paredzēts saņemt Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

Informācija mājaslapā ievietota: 01.09.2022

====================================


SIA “KRAUSS” projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “KRAUSS” kokapstrādes ražotnē Klintaines pagastā, 2.kārta” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/20/A/027 ietvaros ir iegādājies un uzstādījis divas SIA “Markuss & Co” zāģēšanas līnijas -kokmateriālu garināšanas līniju ar optimizāciju un automatizētu kokmateriālu zāģēšanas līniju ar optimizāciju neapmalotu dēļu sazāģēšanai. Abas ražošanas līnijas uzstādītas, izmantojot Kohēzijas fonda līdzfinansējuma atbalstu.

Projekta ietvaros paredzēta arī siltumpadeves uz presi siltumizolācijas atjaunošana, kur darbus plānots veikt šī mēneša laikā un pabeigt līdz š.g. beigām.

Informācija mājaslapā ievietota: 01.12.2022

====================================

SIA “KRAUSS” veiksmīgi ir noslēdzis projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “KRAUSS” kokapstrādes ražotnē Klintaines pagastā, 2.kārta” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/20/A/027 īstenošanu. Šobrīd norit aktīvs projekta dokumentācijas saskaņošanas laiks ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru projekta slēgšanas ietvaros.

Projekta ietvaros ir veiktas šādi energoefektivitāti veicinoši pasākumi:

(1) kokmateriālu garināšanas līnijas ar optimizāciju nomaiņa;

(2) automatizētas kokmateriālu zāģēšanas līnijas ar optimizāciju neapmalotu dēļu sazāģēšanai nomaiņa;

(3) siltumpadeves uz presi siltumizolācijas atjaunošana;

Veiksmīgai projekta pasākumu ieviešanai tika nodrošināta arī kompetenta projekta vadība.

Īstenojot pasākumus, uzņēmums ar šo gadu plāno sasniegt 249,29 MWh lielu siltumenerģijas un 142,78 MWh lielu elektroenerģijas ietaupījumu gadā, kopā sasniedzot 392,07 MWh lielu enerģijas ietaupījumu gadā, t.sk. esošo enerģijas patēriņu konkrētajos ražošanas procesos samazinot 72,33% apmērā. Aprēķinātais sasniedzamais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā – 7,92 t/CO2. Plānotais enerģijas ietaupījumu investīciju dzīves cikla garumā – 6413,69 MWh.

Projekta kopējās izmaksas sasniedza ~ 2 milj. EUR, no tām projekta attiecināmās izmaksas – 902’662.01 EUR. No projekta attiecināmajām izmaksām 53,19% jeb 480’099.76 EUR apmērā  pieprasīts Kohēzijas fonda līdzfinansējums.

Informācija mājaslapā ievietota: 31.03.2023