KRAUSS VEIC PILNU KOKMATERIĀLU APSTRĀDES CIKLU

no apaļkoku zāģēšanas līdz gatavai produkcijai
un koksnes atlikumu pārstrādei

Stabils partneris

Mēs esam stabils partneris, kurš ciena un precīzi ievēro nolīgtus nosacījumus

Klienta orientēti

Mēs esam uz klienta vajadzībam un pasūtījumu orientēti

Sertifikāti

Mums ir visa nepieciešama izejvielu un produktu sertifikācija

Caurspīdīgi procesi

Mēs nodrošinām caurspīdīgus visa uzņemuma vadības un ražošanas procesus

INDIVIDUĀLA PIEEJA KATRAM KLIENTAM

Mēs ražojam no labākas kvalitātes bērza kokmateriāla tieši to, kas vajadzīgs
mūsu klientiem visā pasaulē - efektīvākā veidā un īsākajos termiņos

Krauss kokmateriāla
apstrādes cikls

Processing cycle graphic

Krauss kokmateriāla
apstrādes cikls

Zāģbaļķu iepirkšana

Uzņēmums iepērk kokmateriālus, ievērojot starptautisko koksnes piegādes FSC un PEFC sertifikātu politiku, kas nodrošina videi draudzīgu, sociāli atbildīgu un ekonomiski izdevīgu meža apsaimniekošanu. Krauss izvēlas izejmateriālu, kuru iegūst 100 km rādiusā ap uzņēmuma ražotnēm, tā personīgi pārliecinoties par izejvielu izcelsmi un kvalitāti.

Zāģbaļķu uzmērīšana un šķirošana

Katra piegādātā apaļkoksnes krava tiek uzmērīta un izvērtēta uz 3D uzmērīšanas līnijas atbilstoši LVS 82:2020 standartam. Zāģbaļķiem tiek uzmērīts tilpums, izvērtēti un identificēti defekti, līkumainība un metāla elementu iejaukumi. Atbilstoši šķirošanas plānam katrs baļķis tiek novirzīts uz attiecīgo šķirošanas līnijas kabatu un noglabāts krautuvē tālākai darbībai.

Zāģētava

Baļķu zāģēšanas process notiek, izmantojot ripzāģus, pielietojot mūsdienu bāzēšanas, skenēšanas un zāģēšanas tehnoloģijas. Uz bāzēšanas galda baļķis tiek nobāzēts atbilstoši efektīvākajam zāģēšanas virzienam, iegūstot maksimālo lietderīgo iznākumu. Pirmreizējā zāģēšanā iegūst brusu un divas sānu malas. Iegūtā brusa tiek novirzīta uz skenēšanas staciju, kur tiek noskenēta tās ģeometrija. Atbilstoši iegūtajai informācijai nobāzētā brusa tālāk tiek virzīta uz sazāģēšanas procesu, lai iegūtu apmalotus dēļus. Malējie dēļi tiek novirzīti uz iekārtu, kurā tos sazāģē nepieciešamajā biezumā. Gan apmaloti, gan neapmaloti dēļi tiek novirzīti uz šķirošanas lenti, kas tos nogādā šķirošanas stacijā.

Pakošana

Dēļi tiek sapakoti atbilstoši to apstrādes stadijai, biezumam un kvalitātei, apmaloti un neapmaloti atsevišķi. Zāģmateriālu pako uz profilētām skuju koku starplikām, nodrošinot kvalitatīvu uzglabāšanas un tālāk apstrādes procesus. Sapakotas pakas tiek nostīpotas nodrošinot stabilitāti to pārvietošanas laikā un novieto uzglabāšanas laukumā.

Skaida un šķelda

Visi zāģēšanas procesā iegūtie atlikumi tiek novirzīti speciāli tam paredzētajā nodalījumā un nogādāti šķeldošanas stacijā, kur tiek sasmalcināti, pārtopot kvalitatīvā kurināmā šķeldā. Visās zāģēšanas stacijās iegūtā zāģu skaida tiek izsijāta, nodrošinot augstvērtīgu kvalitāti.

Zāģmateriālu kaltēšana

Zāģmateriālu kaltēšana notiek konvekciju tipa žāvēšanas kamerās, kas nodrošina efektīvu un kontrolētu žāvēšanas procesu. Mitruma līmenis 8 +/- 2 % paaugstina zāģmateriāla fizikālo un vizuālo vērtību un kalpo kā bāzes vērtība tālākai zāģmateriālu apstrādei. Proti, šāds mitruma līmenis padara vieglāku un kvalitatīvāku virsmas pēcapstrādi, kā arī pasargā dēļus no plaisāšanas turpmākajā ekspluatācijā.

Neapmalotu dēļu skenēšana,
izvērtēšana un garenvirziena zāģēšana

Šis apstrādes process notiek uz automatizētas kokmateriālu zāģēšanas līnijas ar optimizāciju neapmalotu dēļu zāģēšanas platumā. Visefektīvākās skenēšanas un izvērtēšanas ierīces, pateicoties nevainojamai procesa mehanizācijai, ļauj sasniegt maksimālo lietderīgo iznākumu.

Šķērszāģēšana, defektu izzāģēšana

Lai iegūtu maksimālo skenēšanas ierīces efektivitāti, pirms zāģmateriāla skenēšanas notiek tā kalibrēšana. Katram dēlim tiek noteikts tā mitruma līmenis. Dēlis tiek skenēts, skenerim identificējot koksnes vainas un neatbilstības klienta pasūtīto komponentu kvalitātei. Iegūtā informācija tiek nosūtīta garināšanas stacijai, no dēļa tiek izzāģēti defekti un iegūts maksimāli efektīvs un kvalitatīvs produkts – komponents. Komponenti tiek sapakoti uz paletēm un ir gatavi nosūtīšanai klientam vai izmantošanai uzņēmuma iekšienē tālākam apstrādes procesam.

Saaudzēšana garumā

Komponenti, kuru garums ir 180–400 mm, tiek audzēti garumā. Komponentu saaudzēšanas procesā tiek izmantota vienkomponenta polivinilacetāta bāzes D3 līme ar augstu karstuma un mitruma izturību, kas ļauj izmantot saaudzētus produktus agresīvas apkārtējās vides apstākļos. Saaudzētās līstes ar maksimālo garumu līdz 6000 mm tiek sapakotas un nosūtītas klientam vai uz nākamo apstrādes procesu.

Ēvelēšana

Krauss veic visdažādāko dimensiju un formu detaļu un sagatavju ēvelēšanu. Jaunākās paaudzes iekārta nodrošina augstākās precizitātes automatizētu griešanu, frēzēšanu un ieurbumu veikšanu. Veicot šķērszāģēšanu, pirms ēvelēšanas tiek iegūts detaļas nepieciešamais garums ar precizitāti līdz +/- 0,1 mm.

Līmēšana

Līmēšana tiek veikta, izmantojot karsto virsmu hidraulisko presi ar automātisku līmes uzklāšanas tehnoloģiju un ielādes un izlādes mehānismiem. Līmēšanas procesā tiek izmantota vienkomponenta polivinilacetāta bāzes D3 līme ar augstu karstuma un mitruma izturību vai divkomponentu līme.
Iespējamās līmējamo produktu dimensijas: biezums 12–80 mm, platums – līdz 1250 mm, garums – līdz 3200 mm

Slīpēšana

Slīpēšanas process tiek nodrošināts ar vairākkārtējas slīpēšanas tehnoloģijas iekārtu, kas nodrošina dažādu raupjumu slīpējamo produktu virsmas kvalitāti atbilstoši pasūtījumam. Maksimālais slīpējamo produktu platums – 1250 mm.

Garināšana

Salīmēts un noslīpēts panelis vai brusa tiek garināts, lai iegūtu nepieciešamo izmēru saskaņā ar pasūtījumu. Ražošanas process nodrošina precizitāti līdz +/- 0,1 mm.

Brikešu ražošana

Visi skaidu un gabalu atlikumi, kas rodas kokmateriāla pārstrādes procesos, tiek sasmalcināti līdz noteiktai frakcijai, uzkrāti un, pateicoties mūsdienu tehnoloģijām, kļūst par lielisku izejmateriālu divu augstas kvalitātes siltumenerģijas produktu ražošanai. Apaļās briketes ar caurumu un RUF briketes, kas silda mājas Latvijā un visā Eiropā, ir pieejamas Krauss interneta veikalā.

Mūsu profesionāļu komanda ar prieku atbildēs uz visiem Jūsu jautājumiem!