Bērza zāģbaļķu iepirkšanas cenas

Bērza zāģbaļķu garums 2.7 m + 0.1 m virsmērs vai 3.0 m + 0.1 m virsmērs
Mēneša ietvaros, piegādēm virs 100m3, veicam piemaksu par katriem nākamajiem 100m3 +2 EUR/m3.

A šķira

Apmaksas caurmēra grupa Cena €/m3
Ø 160-179
Ø 180-219
Ø 220-259
Ø 260-279 180
Ø 280-999 180
Brāķis
Kvalitātes prasības A šķirai
Pieļaujams

Kodola iekrāsojums līdz 1/3 no tievgaļa diametra, vienpusējā līkumainība līdz 1%.

Nav pieļaujams

Zari, padēls, dubultgalotne, dvīņserde, saussāns, māzerpuns, kodola trupe, glabāšanas trupe (sasutums), apogļojums, metāls, sala un zibens plaisas, gāšanas un sagarumošanas plaisas, mehāniskie bojājumi. Serdes un žūšanas plaisas, kas gala plaknē garākas par pusi no tievgaļa diametra.

B šķira

Apmaksas caurmēra grupa Cena €/m3
Ø 160-179 70
Ø 180-219 120
Ø 220-259 125
Ø 260-279 135
Ø 280-999 135
Brāķis 45
Kvalitātes prasības B šķirai
Pieļaujams

Kodola iekrāsojums līdz 1/3 no diametra, vienpusējā līkumainība līdz 2%, saliktā līkumainība līdz 1.5%, veselie zari līdz 8cm diametrā neierobežotā daudzumā, trupējušie un nokaltušie zari līdz 4 cm diametrā viens gabals uz tekošo metru.

Nav pieļaujams

Zari, padēls, dubultgalotne, dvīņserde, saussāns, māzerpuns, kodola trupe, glabāšanas trupe (sasutums), apogļojums, metāls, sala un zibens plaisas.
Serdes un žūšanas plaisas, kas gala plaknē šķeļ abas sānu plaknes.

C šķira

Apmaksas caurmēra grupa Cena €/m3
Ø 160-179 100
Ø 180-219 100
Ø 220-259 100
Ø 260-279 100
Ø 280-999 100*
Brāķis
Kvalitātes prasības C šķirai
Pieļaujams

Kodola iekrāsojums virs 1/3 daļai no tievgaļa diametra, vienpusējā līkumainība līdz 2%, saliktā līkumainība līdz 1.5%.
Veselie zari līdz 8 cm diametrā neierobežotā daudzumā, trupējušie zari līdz 4 cm diametrā – viens gabals uz tekošo metru.
* Pieļauj zāģbaļķus ar kodola trupi līdz 1/5 daļai no caurmēra diametra.

Nav pieļaujams

Zari, padēls, dubultgalotne, dvīņserde, saussāns, māzerpuns, kodola trupe, glabāšanas trupe (sasutums), apogļojums, metāls, sala un zibens plaisas.
Serdes un žūšanas plaisas, kas gala plaknē šķeļ abas sānu plāknes.

Uzmērīšana, izmantojot autotomātisko uzmērīšanas iekārtu ar segmenta uzmērīšanas metodi, atbilstoši LVS82:2020 standartam

3.00 m garumu iepērkam pēc iepriekšējas
saskaņošanas

Par FSC® 100 % sertificētiem kokmateriāliem
veicam piemaksu +3 €/m3

Iepirkšanas pārstāvji

Darba laiks un adrese

Darba dienās no 8:00 līdz 17:00,
„Zāģētava”, Cesvaine,
Cesvaines novads, LV-4871

Svarīgi!

Iepriekš saskaņojot,
piegādes iespējams veikt jebkurā
diennakts laikā

Obligātie kravas pavaddokumenti

Iegūto kokamteriālu ciršanas apliecinājuma kopija,
kuras izcelsme pārbaudāma Dabas datu
pārvaldības sistēmas datu bāzē “Ozols”.

Uz pavadzīmes jābūt norādītam atbilstošam
Ciršanas apliecinājuma numuram un kokmateriālu
ieguves vietas kadastra numuram.

FSC® sertificētiem piegādātājiem obligāti jānorāda
FSC® sertifikācijas statuss.