Cena spēkā no 10-02-2024

Bērza zāģbaļķu iepirkšanas cenas

A šķira

Apmaksas caurmēra grupa Cena €/m3
Ø 160-179
Ø 180-219
Ø 220-259
Ø 260-279 170
Ø 280-999 170
Brāķis
Kvalitātes prasības A šķirai
Pieļaujams

Kodola iekrāsojums līdz 1/3 no tievgaļa diametra, vienpusējā līkumainība līdz 1%.

Nav pieļaujams

Zari, padēls, dubultgalotne, dvīņserde, saussāns, māzerpuns, kodola trupe, glabāšanas trupe (sasutums), apogļojums, metāls, sala un zibens plaisas, gāšanas un sagarumošanas plaisas, mehāniskie bojājumi. Serdes un žūšanas plaisas, kas gala plaknē garākas par pusi no tievgaļa diametra.

B šķira

Apmaksas caurmēra grupa Cena €/m3
Ø 160-179 70
Ø 180-219 105
Ø 220-259 110
Ø 260-279 120
Ø 280-999 120
Brāķis 30
Kvalitātes prasības B šķirai
Pieļaujams

Kodola iekrāsojums līdz 1/3 no diametra, vienpusējā līkumainība līdz 2%, saliktā līkumainība līdz 1.5%, veselie zari līdz 8cm diametrā neierobežotā daudzumā, trupējušie un nokaltušie zari līdz 4 cm diametrā viens gabals uz tekošo metru.

Nav pieļaujams

Zari, padēls, dubultgalotne, dvīņserde, saussāns, māzerpuns, kodola trupe, glabāšanas trupe (sasutums), apogļojums, metāls, sala un zibens plaisas.
Serdes un žūšanas plaisas, kas gala plaknē šķeļ abas sānu plaknes.

C šķira

Apmaksas caurmēra grupa Cena €/m3
Ø 160-179
Ø 180-219 95
Ø 220-259 95
Ø 260-279 95
Ø 280-999 95*
Brāķis
Kvalitātes prasības C šķirai
Pieļaujams

Kodola iekrāsojums virs 1/3 daļai no tievgaļa diametra, vienpusējā līkumainība līdz 2%, saliktā līkumainība līdz 1.5%.
Veselie zari līdz 8 cm diametrā neierobežotā daudzumā, trupējušie zari līdz 4 cm diametrā – viens gabals uz tekošo metru.
* Pieļauj zāģbaļķus ar kodola trupi līdz 1/5 daļai no caurmēra diametra.

Nav pieļaujams

Zari, padēls, dubultgalotne, dvīņserde, saussāns, māzerpuns, kodola trupe, glabāšanas trupe (sasutums), apogļojums, metāls, sala un zibens plaisas.
Serdes un žūšanas plaisas, kas gala plaknē šķeļ abas sānu plāknes.

Uzmērīšana, izmantojot autotomātisko uzmērīšanas iekārtu ar segmenta uzmērīšanas metodi, atbilstoši LVS82:2020 standartam

3.00 m garumu iepērkam pēc iepriekšējas
saskaņošanas

Par FSC® 100 % sertificētiem kokmateriāliem
veicam piemaksu +3 €/m3

Iepirkšanas pārstāvji

Darba laiks un adrese

Darba dienās no 8:00 līdz 17:00,
„Zāģētava”, Cesvaine,
Cesvaines novads, LV-4871

Svarīgi!

Iepriekš saskaņojot,
piegādes iespējams veikt jebkurā
diennakts laikā

Obligātie kravas pavaddokumenti

Iegūto kokamteriālu ciršanas apliecinājuma kopija,
kuras izcelsme pārbaudāma Dabas datu
pārvaldības sistēmas datu bāzē “Ozols”.

Uz pavadzīmes jābūt norādītam atbilstošam
Ciršanas apliecinājuma numuram un kokmateriālu
ieguves vietas kadastra numuram.

FSC® sertificētiem piegādātājiem obligāti jānorāda
FSC® sertifikācijas statuss.