SākumsE-veikala lietošanas noteikumi

E-veikala lietošanas noteikumi

Krauss SIA, reģistrācijas Nr. LV45403016305, adrese: “Mūrnieki 1”, Klintaines pag., Aizkraukles nov., LV-5129, turpmāk – internetveikals – nodrošina mājas lapā pieejamo saturu un sniedz preces/pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem Lietošanas noteikumiem.

1. Vispārīgie noteikumi

Ja patērētājs, izmantojot mājas lapas starpniecību iegādājas preces/pakalpojumus, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu” u.c.

2. Pirkumu veikšana

Interneta veikalā pārdoto produktu cenas un specifikācija ir norādītas blakus produktiem.

Lai veiktu pasūtījumu, pievienojiet vēlamos produktus iepirkumu grozam. Aizpildiet visus nepieciešamos laukus un izvēlēties piemērotāko piegādes veidu. Pasūtījuma kopējās izmaksas ar piegādi pēc tam tiek parādītas uz ekrāna. Veiciet pirkuma apmaksu, lai pabeigtu pasūtījumu.

3. Apmaksas noteikumi

Ievadot prasīto informāciju par pasūtījumu, Jums tiks piedāvāta iespēja norēķināties ar maksājuma karti vai internetbanku. Ievadot kredītkartes, debetkartes (Visa, MasterCard, Maestro) vai citus prasītos datus, un apstiprinot maksājumu, pasūtījuma summa tiek automātiski rezervēta. Visi SIA KRAUSS internetveikalā veiktie maksājumi ir droši un tiek garantēta pilnīga maksātāja datu aizsardzība.

Līgums stājas spēkā līdz ar veiksmīgu maksājumu uz internetveikala bankas kontu. Ja kādu iemeslu dēļ pasūtījumu izpildīt nebūs iespējams, Pircējs par to tiks informēts un samaksātā summa tiks atmaksāta pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

4. Piegādes noteikumi 

PRIVĀTPERSONĀM

Piegādāsim visā Latvijas teritorijā vismaz 4 darba dienu laikā pēc rēķina apmaksas saņemšanas.. Pakalpojums ietver piegādes datumu, kas saskaņots ar saņēmēju, un piegādes iepriekšēju paziņojumu. Piegādes tiek nodrošinātas uz norādīto adresi darba dienās no 08:00 līdz 17:00. Saņēmējam ir jābūt pieejamam šajā laikā norādītajā adresē.

Piegādes pakalpojumu nodrošina SIA SCHENKER. DB SCHENKER system home pakalpojums paredz:

• piegādi privātpersonai (saņēmējs nav nodokļu maksātājs)

• sūtījuma piegāde ar CoDi mašīnu, kura aprīkota ar lifta iekārtu

• kravas izkraušana ar vienu vadītāju

Piegādes vietā var būt viens vai vairāki no šiem elementiem:

• Piegādei (saņēmējam) var nebūt izkraušanas iespēju, un sūtījumus izkrauj vadītājs.

• Piegāde var notikt pie dzīvojamās ēkas vai saņēmējam ērtā vietā (piegādes vietas var atrasties privātmāju vai dzīvojamo māju rajonā)

Svarīgi - Izkraušanas procesu veic viens šoferis ar atomašīnu ar liftu ceļa malā pie ietves vai pēc iespējas tuvāk piegādes adresei, ja to atļauj Ceļu satiksmes noteikumi. Pakalpojums neietver sūtījumu ienešanu ēkā vai uznešanu augšā.

Piegādes zonā ir jābūt pieejai kravas automašīnai ar kravnesību vismaz 12 tonnas. Piegādes vietai jābūt drošai, ko novērtēs šoferis, ievērojot Ceļu satiksmes noteikumus.

JURIDISKĀM PERSONĀM (uzņēmumiem).

Piegādes pakalpojumu nodrošina SIA SCHENKER ar DB SCHENKERsystem pakalpojumu.

Piegādes tiek nodrošinātas uz norādīto adresi darba dienās no 08:00 līdz 17:00. Saņēmējam ir jābūt pieejamam šajā laikā norādītajā adresē.

Piegādāsim visā Latvijas teritorijā vismaz 4 darba dienu laikā pēc rēķina apmaksas saņemšanas.

5. Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža. Atteikuma tiesības nav piemērojamas, ja Pircējs ir juridiska persona.

Lai izmantotu 14 dienu atteikuma tiesības, preces drīkst izmantot tikai tām paredzētajiem mērķiem, patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Ja preces tiek nepiemēroti izmantotas vai bojātas, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums, vai, ja tās iepakojums ir būtiski bojāts , internetveikalam ir tiesības samazināt atmaksājamo summu atbilstoši preces vērtības samazinājumam.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums jāiesniedz atteikuma paziņojums, nosūtot paziņojumu uz e-pasta adresi info@krauss.lv 14 dienu laikā pēc preču saņemšanas. 

Pircējs sedz preces atgriešanas izmaksas, izņemot gadījumus, kad iemesls atgriešanai ir tas, ka prece neatbilst pasūtījumam (piemēram, nepareizs vai bojāts produkts).

Pircēja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma veidlapas nosūtīšanas internetveikalam, atdot Pārdevējam Preces. Pēc atpakaļ nosūtīto preču saņemšanas internetveikals nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā, atmaksā visus no pircēja saņemtos maksājumus pamatojoties uz Distances līgumu.

Pārdevējam ir tiesības aizturēt maksājumu līdz brīdim, kamēr nav saņēmis no Pircēja Preces vai preču atgriešanas apliecinājumu. Ja pircējs ir izvēlējies citu sūtīšanas veidu nekā lētāko internetveikalā piedāvāto sūtījumu veidu, internetveikalam nav pienākums kompensēt pārsniegtās sūtījuma izmaksas.

Internetveikals nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus internetveikala saprātīgas kontroles.

Internetveikals patur tiesības atteikties pārdot preces un pieprasīt preču atgriešanu no Pircēja, ja internetveikalā norādītā cena ir ievērojami mazāka par tās tirgus cenu kļūdas dēļ.

Ja preces nav iespējams labot vai nomainīt, Pārdevējs atdod Pircējam visus Distances līgumā paredzētos maksājumus. Pārdevējs uz patērētāja sūdzību sniedz rakstisku atbildi 15 dienu laikā.

6. Pircēja personas datu apstrāde

Internetveikals apstrādā tikai tos personas datus, kurus pircējs ir ievadījis pie preču pasūtīšanas, kā piemēram, vārds, uzvārds, e-pasts u.c.

Internetveikals nodod personas datus transporta pakalpojumu sniedzējam/iem, lai nodrošinātu preču piegādi.

Ja Jūs esat nepārprotami piekritis saņemt mūsu mārketinga paziņojumus, tostarp jaunumus, mēs laiku pa laikam varam sazināties ar Jums nosūtot informāciju par mūsu pakalpojumiem un jaunākajiem piedāvājumiem. Šajā nolūkā mēs varam apstrādāt Jūsu e-pasta adresi, kuru norādījāt, pierakstoties mārketinga komunikācijai. Pircējam ir iespēja atteikties no mārketinga paziņojumiem, paziņojot par to mums, rakstot uz info@krauss.lv

7. Strīdu izšķiršanas kārtība

Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos un nosacījumos, Pircējs un Pārdevējs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

Puses visus starp Pārdevēju un Pircēju radušos strīdus risina savstaprēju sarunu vai sarakstes ceļā. Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās Latvijas Republikas tiesā, ievērojot LR normatīvos aktus. Strīdus starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.

Pircējam ir tiesības vērsties arī Eiropas Savienības strīdu izšķiršanas iestādēs.